tipoRenesansa in Pleksimanija

Serijo grafik, s skupnim imenovalcem jewelry letterpress, oznaèuje iskanje sinergij med izèišèenimi oblikami nakita Pleksimanije in negovanjem tradicije razliènih oblik tiska, ki jo definira tipoRenesana.

Skupna želja po redefiniciji funkcionalnosti nakita v umetniški element nam je dala omejeno serijo grafik, ki s skrbnim izborom motivov ter inovativnim premislekom o možnih naèinih tiska presegajo ustvarjalni potencial posameznih so-ustvarjalcev.