tipoRenesansa in Pleksimanija

Serijo grafik, s skupnim imenovalcem jewelry letterpress, oznauje iskanje sinergij med izišenimi oblikami nakita Pleksimanije in negovanjem tradicije razlinih oblik tiska, ki jo definira tipoRenesana.

Skupna elja po redefiniciji funkcionalnosti nakita v umetniški element nam je dala omejeno serijo grafik, ki s skrbnim izborom motivov ter inovativnim premislekom o monih nainih tiska presegajo ustvarjalni potencial posameznih so-ustvarjalcev.