Etn012Priponka iz kolekcije Etn012 ima, prav tako kot prejšnje, svoje korenine v slovenski etnografski zgodovini. Digitaliziramu dvoplastnemu vezenemu cvetu je dodan geometrijski element - grški križ, ki za razliko od ostalih, bolj mehkih oblik, izhaja iz umetniške ikonografije naše polpretekle zgodovine.

 

Uhani v novi kolekciji težijo k geometrizaciji, vendar kljub temu ohranjajo organski izgled. Na prvi vtis kompleksne čipkaste rozete ustvarjajo lahkoten preplet vzorcev in kljub navidezni teži delujejo lahkotno. Idejno izhodišče kolekcije se je na časovni premici premaknilo proti sedanjosti, rezultat pa strnil v preplet različnih odtenkov in oblik.